COVID-19

Rutiner omkring utvidelse av antall som kan være tilstede i gravferdsseremonier.

Antall som nå kan være med å ta avskjed i gravfedsseremoni er nå justert i forholdt til størelsen på seremoni lokale.

  • Alle grunnleggende hygieneregler opprettholdes. En meters avstand til hverandre.
  • Håndvask, desinfeksjon, avstandskrav og at syke ikke kan delta opprettholdes
  • Færrest mulig i kontakt med berøringsflater, utstyr, osv
  • Alle besøkende registreres.

Antall plasser i seremoni rommene varier etter nasjonale og lokale retningslinjer. Så ta kontakt med oss
for siste oppdatering.