Gravstøtte & Gravmonumenter

En gravstøtte og gravmonument er ment for å markere den avdøde og hedre vedkommende med noen velvalgte minneord. I vårt sortiment finner du et rikelig utvalg av polerte og unike gravstøtter og monumenter, laget av granitt eller gneis.

Du kan selv velge gravmonumentet som du føler representerer den avdøde best mulig. Med over 80 års erfaring har vi alle forutsetninger for å veilede deg til det rette valget, basert på din informasjon om vedkommende.  

Dersom du ønsker et helt unikt gravmonument kan du benytte deg av oss når vi har et godt dekkende utvalg av materiale, og effektiv behandlingstid.

Prisen som er oppgitt er  med et navn, minneord, sokkel og ferdig oppsatt* etter forskriftene.

*Satt opp i Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land. Utover disse kommunene gir vi dere en forhåndspris.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss for mer informasjon om våre gravstøtter og gravmonumenter.