Gravmonumenter

Prisen som er oppgitt er  med et navn, minneord, sokkel og ferdig oppsatt* etter forskriftene.

*Satt opp i Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land. Utover disse kommunene gir vi dere en forhåndspris.