Seremonirom

Her finner du bilder av forskjellige seremonirom vi kan tilrettelegge for i forbindelse med begravelse.

Her finner du bilder av forskjellige seremonirom vi kan tilrettelegge for i forbindelse med begravelse.

Raufosstun kapell

Raufosstun kapell

Seegård kirke

Seegård kirke

Seegård kirke har ca. 250 plasser.

Adresse: Seegårdsvegen 106, 2838 Snertingdalen

Sykehuskapellet

Sykehuskapellet

Raufoss kirke

Raufoss kirke

Raufoss kirke har ca. 280 plasser.

Adresse: Kirkevegen, 2830 Raufoss.

Aas kirke

Aas kirke

Aas kirke har ca. 500 sitteplasser.

Adresse: Gimlevegen 155, 2846 Bøverbru

Vardal kirke

Vardal kirke

Vardal kirke har ca. 480 sitteplasser.

Adresse: Hørstadskauvegen 1, 2822 Bybrua

Eina kirke

Eina kirke

Eina kirke har ca 300 sitteplasser.

Adresse: Einavegen 1441, 2843 Eina.

Hunn kirke

Hunn kirke

Hunn kirke har ca 400 sitteplasser.

Adresse: Åsvegen 35, 2825 Gjøvik

Hunn kapell

Hunn kapell

Hunn kapell har ca. 170 sitteplasser.

Adresse: Hunnsvegen, 2819 Gjøvik.

Gjøvik kirke

Gjøvik kirke

Gjøvik kirke har ca. 500 sitteplasser.

Adresse: Kirkegata 9, 2821 Gjøvik.

Gjøvik kapell

Gjøvik kapell

Gjøvik kapell har ca. 130 sitteplasser.

Adresse: Østre totenvei 16, 2816 Gjøvik.

Gjøvik gård

Gjøvik gård

Kolbu kirke

Kolbu kirke

Kolbu kirke har ca. 400 sitteplasser.

Adresse: Presterudgutua 65, Kolbu.

Hoff kirke

Hoff kirke

Hoff kirke har ca. 330 sitteplasser.

Adresse: Tømmerholsvegen 313, 2850 Lena.

Hoff kapell

Hoff kapell

Balke kirke

Balke kirke

Balke kirke har ca. 290 sitteplasser.

Adresse: Totenvegen 820, 2848

...