Hvem er ansvarlig for å betale for begravelsen?

En ærefull begravelse baserer seg heldigvis ikke på penger, og alle har krav på en verdig avskjed. Kontakt oss.

Ved dødsfall er det ektefelle, partner eller samboer som har førsterett til å sørge for gravferden. Uavhengig av om vedkommende har arverett eller ei. I praksis er det som oftest et samarbeid mellom de etterlatte om de viktige avgjørelsene.

Som oftest betales begravelsen fra den avdødes midler, og hvor den som er ansvarlig for begravelsen sørger for kostnadene i forbindelse med begravelsen, blir dekket.

Gravferdsstønad hos NAV

Dersom den avdøde ikke har midler til å dekke begravelsen, anbefaler vi i Trostrud Begravelsesbyrå å søke støtte hos NAV. NAV har en ordning for behovsprøvd gravferdsstønad og i enkelte tilfeller refusjon av transportkostnadene. Det kan gis opptil kr. 24.734,- til å dekke utgiftene til begravelsen.

Kommunen har ansvar de uten etterlatte

En gang i blant hender det at den avdøde ikke har noen etterlatte eller som ønsker å påta seg ansvaret. I slike tilfeller er det kommunen som betaler for begravelsen.

En ærefull begravelse baserer seg heldigvis ikke på penger, og alle har krav på en verdig avskjed.

Du kan trygt overlate ansvaret med selve begravelsen til oss i Trostrud Begravelsesbyrå, men også benytte deg av vår erfaring til å ta de rette beslutningene i en vanskelig tid.

Våre primære kommuner er Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten og Søndre Land. Vi kan bistå med begravelser i andre kommuner. Vi har kontorer på Gjøvik, Lena og Raufoss.

...